Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Chế độ trợ cấp đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự tiếp nhận:
    Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định.
 -  Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn trả kết quả.
 - Nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng quy định thì trả lại (kèm theo Phiếu hướng dẫn) để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
 -  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
 -  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Đại điện UBND cấp xã nộp lại Phiếu hẹn và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ, người thân của trẻ, người giám hộ của trẻ (có xác nhận của Trưởng thôn, bản, làng, tổ dân phố, UBND cấp xã): 01 bản chính, có mẫu.
2. Sơ yếu lý lịch của trẻ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã:1 bản chính.
3. Giấy chứng tử của bố, mẹ trẻ đối với trường hợp trẻ mồ côi cả cha và mẹ (1 bản sao)
4. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (nếu có): 02 bản chính, có mẫu.
 * Trường hợp trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi ngoài các giấy tờ nói trên còn có thêm:
1. Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (có xác nhận của Trưởng thôn, trường hợp trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của trẻ): 01 bản chính, có mẫu.
2. Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em: 01 bản.
3. Sơ yếu lý lịch của gia đình cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã: 01 bản chính.
4. Chứng minh nhân dân: 01 bản chứng thực.
Thời hạn giải quyết
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (dùng cho cá nhân, hộ gia đình).
 - Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi .
 - Biên bản hợp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội .
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.  
Căn cứ pháp lý
-  Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
 -  Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
 -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Thông tư số 09/2007/TT-BLDD TBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.