Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
 Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

      Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

  -   Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.

   Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 3Xử lý hồ sơ:

   Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động thương binh và xã hội.

    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mai táng phí báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Công dân nhận thông báo hồ sơ được tiếp nhận chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí: 01 bản chính (theo mẫu)

2. Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã: 01 bản theo mẫu.

3. Giấy chứng tử: 01 bản sao.

Thời hạn giải quyết
Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.     
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

  Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí Mẫu số 1b;

  Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí: Mẫu 2b;

  Danh sách Cựu chiến binh từ trần đề nghị hưởng chế độ mai táng phí Mẫu 4b;

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

      Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, không thuộc diện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh người có công và Luật Bảo hiểm xã hội.    

 

Kết quả thực hiện
Thông báo hồ sơ được tiếp nhận chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý

-  Pháp lệnh Cựu chiến binh số 07/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07 tháng 10 năm 2005;

  -  Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

   Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
  -  Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

   Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP  ngày  25  tháng 7  năm 2007 giữa Bộ Lao động thương binh xã hội- Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.