Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Chi hỗ trợ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
 Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Gia đình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại gửi về UBND cấp xã để xem xét và có ý kiến.

UBND cấp hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Bước 2.  Tiếp nhận hồ sơ:

a.  Địa điểm tiếp nhận:

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự  tiếp nhận:

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thành phần, số lượng, tính hợp lý của hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

c.Trình tự trả:

Đại diện UBND xã nhận kết quả.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao - động thương binh và xã hội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Hồ sơ trẻ em: 01 bản theo mẫu;

2. Đơn đề nghị hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xạm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm): 01 bản theo mẫu.

Thời hạn giải quyết
Văn bản không quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao - động thương binh và xã hội.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Hồ sơ (Phụ lục 01), Hồ sơ trẻ em;

- Mẫu đơn (Phụ lục 02), Đơn đề nghị hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xam phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm). 

Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010;

Thông tư số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.