Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật.
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho đầy đủ theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. 
Bước 3Xử lý hồ sơ:
1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:
 -  Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng lao động-Thương binh và xã hội.
 -   Phòng Lao động - Thương binh và xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân không phù hợp với quy định của pháp luật: Phòng lao động - Thương binh và xã hội phải thông báo bằng văn bản nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả cho công dân:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Công dân nhận thông báo hồ sơ được tiếp nhận và đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật: 01 bản chính (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ sau:
 -  Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.
 - Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
 -  Bằng "Tổ quốc ghi công" hoặc Giấy báo tử hoặc Giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.
3. Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp của UBND cấp xã: 01 bản chính.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng mẫu số 11.
Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
      Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù là  người được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận trong thời gian bị tù, đày không khai báo có hại cho cách mạng, cho kháng chiến, không làm tay sai cho địch.
      Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng.
Kết quả thực hiện
Thông báo hồ sơ đối tượng được tiếp nhận chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý
-  Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Ưu đãi người có công với cách mạng;
 -  Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 -  Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
 -  Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 -  Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
 -  Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.