Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Đề nghị cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
     Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.
Bước 3Xử lý hồ sơ:
a. Trường hợp có đủ điều kiện.
 - Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh và xã hội.
 - Phòng Lao động – Thương binh và xã hội kiểm tra bản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của người có công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao Giấy khai sinh gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội xét duyệt.
b. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định Phòng Lao động- Thương binh và xã hội có văn bản trả lời, nội dung văn bản nêu rõ lý do từ chối.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Người nộp hồ sơ nhận thông báo hồ sơ được tiếp nhận.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1.Tờ khai cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo: 01 bản chính theo mẫu, có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Giấy khai sinh bản sao: 01 bản.
Thời hạn giải quyết
Hồ sơ tiếp nhận được giải quyết tại UBND cấp huyện thực hiện trong ngày.
Đối tượng thực hiện
 Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo Mẫu số 01-ƯĐGD.
Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
      Đối tượng được cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
1.  Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.
2. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Kết quả thực hiện
Thông báo nội dung hồ sơ được tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý
 - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 - Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộisửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Nghị định số 54/2006/NĐ - CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
 - Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 - Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 giữa Bộ Lao động - Thương binh và xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.