Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

In thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
    Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn.
2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:
 - Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.
 - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội in thẻ.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân không phù hợp với quy định của pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết, nội dung thông báo nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Nhận kết quả, trường hợp viết Phiếu hẹn thì nộp lại trước khi nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Giấy khai sinh: 01 bản sao.
2. Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không đăng ký thường trú tại xã/phường/thị trấn nhưng đang sinh sống trên địa bàn xã/phường/thị trấn thì ngoài Giấy khai sinh phải có Giấy xác nhận của thôn/xóm hoặc Ban quản lý khu dân cư hiện đang thường trú ở thôn/xóm hoặc khu dân cư để làm căn cứ cấp Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em: 01 bản chính.
2. Trường hợp cấp lại: Văn bản đề nghị của cha, mẹ, người giám hộ: 01 bản chính (nội dung văn bản nêu rõ lý do mất, nơi cấp và chịu trách nhiệm về việc khai báo của mình).
3. Trường hợ đổi thẻ thì Nộp lại thẻ cũ và Thông tin hiện tại khác so với nội dung thẻ cũ: 01 bản chính (trường hợp thông tin hiện tại thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ).
4. Danh sách trẻ em Từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
Yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh.
Thời hạn giải quyết
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Danh sách trẻ em Từ 0 đến dưới đủ 72 tháng tuổi.
Yêu cầu cấp (lần đầu), cấp lại và đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh.
Kết quả thực hiện
Thẻ.
Căn cứ pháp lý
- Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội khóa 11;
- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Quyết định số 23/2001/QĐ/TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.