Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"
 Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.
Bước 3Xử lý hồ sơ:
1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:
  - Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động -Thương binh  và xã hội giải quyết.
  - Phòng Lao động-Thương binh và xã hội lập danh sách gửi Sở Lao động Thương binh và xã hội giải quyết.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
Người nộp hồ sơ nhận thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ: 01 bản chính, không mẫu (có xác nhận của UBND cấp xã).
2. Nộp “Bằng Tổ quốc ghi công “ đã bị hư, hỏng, rách nát, mối mọt (nếu có).
3. Danh sách đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” : 01 bản chính.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
     Việc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” thực hiện đối với các trường hợp Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc; không tiến hành cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” một cách đồng loạt.
Kết quả thực hiện
Nội dung Đơn đề nghị được xác nhận.
Căn cứ pháp lý
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;
 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
 - Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2007 bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
 - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với Người có công với Cách mạng.