Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
389016

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh
 rình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

      Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

   Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.

   Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 3Xử lý hồ sơ:

     Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động thương binh và xã hội.

       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Bước 4. Trả kết quả cho công dân:

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

Người nộp hồ sơ nhận thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Bản khai cá nhân: 01 bản chính (theo mẫu)

2. Danh sách Cựu chiến binh đề nghị hưởng BHYT :01 bản chính có mẫu.

3. Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã: 01 bản chính có mẫu.

Thời hạn giải quyết
Trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức                                                         
Cơ quan thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Lệ phí
 
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 -  Bản khai cá nhân đề nghị huởng chế độ BHYT Mẫu số 1a;

 -  Công văn về việc đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế Mẫu 2a;

 -  Danh sách Cựu chiến binh đề nghị hưởng chế độ Bảo hiểm y tế Mẫu 4a;

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

      Cựu chiến binh thuộc diện nghèo theo chuẩn do Chính phủ quy định; Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc chưa được hưởng Bảo hiểm y tế theo các chế độ ưu đãi khác thì được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

 

Kết quả thực hiện
Thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Căn cứ pháp lý

-  Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL –UBTVQH 11 ngày 07 tháng 10 năm 2005;

  -  Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

  -  Quyết định số 93/2007/QĐ - TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;    
  -  Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

  -  Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP  ngày  25 tháng 7  năm 2007 giữa Bộ Lao động thương binh xã hội- Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.